Nie chodzi tylko o to, że jesteśmy inni, ale o to, że jesteśmy lepsi,
ciągle wprowadzamy innowacje i pracujemy bardzo ciężko, aby
wywrzeć wpływ na nasze środowisko i kolejne pokolenia...

 

Jesteśmy profesjonalnym inwestorem zastępczym. Od ponad 15 lat zarządzamy inwestycjami od fazy projektowej przez wdrażanie rozwiązań po odbiór końcowy inwestycji.

Do naszego zespołu szukamy osoby na stanowisko:
Kierownik Budowy

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: 

 • nadzór nad procesem realizacji w zakresie robót budowlanych w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną, harmonogramu, normy jakości i przepisy BHP;
 • koordynacja prowadzonych robót, organizowanie i uczestnictwo w odbiorach robót;
 • nadzorowanie i koordynowanie robót prowadzonych przez podwykonawców;
 • rozwiązywanie problemów technicznych na budowie;
 • weryfikowanie dokumentacji projektowej i zastosowanych rozwiązań; wybieranie optymalnego wariantu realizacji robót branży elektrycznej i uzgadnianie z zamawiającym zamiennych rozwiązań;
 • analiza i ewentualna optymalizacja projektów wykonawczych;
 • weryfikacja dokumentacji powykonawczej dotyczącej nadzorowanych przez siebie robót zgodnie z wewnętrznymi procedurami;
 • prowadzenie gospodarki materiałowo-sprzętowej;
 • potwierdzanie zgodności wykonanych robót z projektem i stosownymi przepisami poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w dokumentacji powykonawczej;
 • cykliczne raportowania do przełożonego.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe o profilu konstrukcyjno-budowlanym;
 • minimum 5 lat doświadczenia zawodowego i min. 3 lata na stanowisku Kierownik Budowy;
 • posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
 • Warunek KONIECZNY: doświadczenie w konstrukcjach żelbetowych;
 • umiejętność planowania i bardzo dobrej organizacji pracy własnej;
 • dbałość o porządek;
 • umiejętność egzekwowania zobowiązań;
 • SAMODZIELNOŚĆ;
 • umiejętność rozwiązywania problemów;
 • ukierunkowanie na współpracę przy rozwoju firmy;
 • prawo jazdy kat. B, mobilność;
 • bardzo dobra znajomość MsOffice;
 • czytanie dokumentacji w AutoCad itp.

Oferta:

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia adekwatne do posiadanego doświadczenia i zawodowej wiedzy;
 • możliwość stałego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji - praca na jednej z prestiżowych inwestycji w Polsce i Europie;
 • stabilne zatrudnienie w spółce posiadającej znaczny udział w rynku i stale rosnącej;
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • duże wsparcie pozostałych pracowników firmy;
 • praca od zaraz;
 • możliwość poszerzenia zawodowego doświadczenia we współpracy z zespołem doświadczonych specjalistów i ekspertów.
Prosimy o przesłanie CV na adres e-mail:
rekrutacja@bico-group.com